lunes, 29 de abril de 2013

Solució a l'enigma "agricultors vs apicultors".

Este enigma ha tingut més èxit que els anteriors. Aquest cop comptem amb dos respostes que, encara que cap és 100% correcta, sí que es complementen: la de Gema i la de Sandra.
Sandra ha encertat en la versió dels agricultors: "Els agricultors no volen a les abelles prop a causa de la pinyolada, és a dir, la pol·linització de les flors de taronger per part de les abelles fa que els fruits tinguen llavor (pinyols), la qual cosa no es atractiva per al mercat. "
Per la seua banda, Gema va encertar donant la versió dels apicultors: "L'ús de productes químics als camps perjudica el sistema nerviós de les abelles aplegant fins al desorientar-les fent que no sàpiguen tornar al seu rusc i es redueix la quantitat de mel".

Molt bé les dos i per tant, "positivazo" per a cadascuna d'elles.

Una vegada resolt aquest enigma se m'ocorre un altre: Què penseu que es podria fer per a tindre contents a uns i altres?