miércoles, 26 de septiembre de 2012

Per a practicar

Quina canya de web m'han passat per a vosaltres. Pràcticament podem utilitzar-la com a resum de la part pràctica del tema (excepte pels problemes de càlcul de m, V i d). D'ací uns dies la utilitzarem tots en l'aula d'informàtica.
Càlcul de massa, volum i densitat